Ανακαίνιση container στο ΚΕΔΑ Σκοτινας

Η ανακαίνιση αυτή τη φορά δεν αφορούσε ένα σταθερό χτισμένο χώρο αλλά κινητού τυπου (container).

Μας ανατέθηκε μέσα σε διάστημα 10 ημερών να μετατρέψουμε 2 εργοταξιακά container, τα οποία ήταν σε κακή κατάσταση και χρησιμοποιούνταν για γραφεία να μετατραπούν σε κατοικίες για την άμεση στέγαση 4 ατόμων στο στρατόπεδο Κ.Ε.Δ.Α. (Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας) Σκοτίνας.

Χρειάστηκε να γίνει πλήρης αποξήλωση και εκ νέου αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου στο ένα και διαμόρφωση και κατασκευή μπάνιου και στα δύο container με γυψοσανίδα. Επίσης αναγκαία η εκ νέου κατασκευή:

  • Πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,
  • Βακελιτικού δαπέδου παντού,
  • Ειδών υγιεινής,
  • Εσωτερικών κουφωμάτων

Ακολούθησαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να προκύψει μια ολοκληρωμένη κατασκευή πλήρης και άμεσα κατοικήσιμη.

Η εταιρία μας ανταποκρίθηκε άμεσα και το αποτέλεσμα όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες μας δικαίωσε, παρά το ελάχιστο του χρόνου για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.